ΒΛΑΒΕΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Συνιστούν παθολογικές καταστάσεις κατά τις οποίες περιοχές του αρθρικού χόνδρου έχουν υποστεί βλάβη. Αφορούν όλες τις αρθρώσεις του σώματος, με τις αρθρώσεις του γόνατος, της ποδοκνημικής και του ισχίου να απασχολούν συχνότερα τους ασθενείς. Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας τίθενται από τα χαρακτηριστικά της βλάβης, την ηλικία, την ένταση των συμπτωμάτων και τις προσδοκίες του ασθενούς.

Προσφέρονται όλα τα είδη εξειδικευμένης χειρουργικής θεραπείας: οστεοτομίες, καθαρισμός, μικροκατάγματα (microfractures), μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (mosaiplasty), μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων τελευταίας γενιάς (Autologous Chondrocyte Implantation – ACI). Οι επεμβάσεις γίνονται είτε με ανοικτή είτε με αρθροσκοπική μέθοδο. Η υψηλή εξειδίκευση και ο αυστηρός σεβασμός των ενδείξεων μας έχουν προσφέρει πολύ σημαντικά ποσοστά για τα ελληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα ευχαριστημένων (95%) και απόλυτα ευχαριστημένων (85%) ασθενών.

Σημαντικό στοιχείο για τελικό ικανοποιητικό αποτέλεσμα είναι η αποκατάσταση, η οποία προσφέρεται στους ασθενείς μας σε ειδικά προγράμματα διάφορων ταχυτήτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της βλάβης και της χειρουργικής τεχνικής, με της υψηλότερης εξειδίκευσης εξοπλισμό και προσωπικό.