ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Πρόκειται για την διαδικασία φθοράς μιας άρθρωσης, όχι μόνον σε καταστάσεις προχωρημένης ηλικίας, αλλά και μετά από τραυματισμό, χειρουργικές επεμβάσεις ή και άλλες παθολογικές καταστάσεις (ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεονέκρωση κ.ά. καταστάσεις). Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο και περιορίζει σοβαρά τις διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την πτωχή ποιότητα ζωής. Όλες οι αρθρώσεις μπορεί να προσβληθούν, αν και η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου, του γόνατος και του ώμου είναι αυτές που δημιουργούν συχνότερα προβλήματα λειτουργικότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική θεραπεία, είτε πρόκειται για ολική αντικατάσταση της άρθρωσης είτε για τμηματική αντικατάσταση μόνον του πάσχοντος τμήματος της άρθρωσης. Η εμπειρία ενός πολύ μεγάλου αριθμού επεμβάσεων σε συνδυασμό με την δυνατότητα επιλογής κορυφαίας ποιότητας εμφυτευμάτων παγκόσμια αναγνωρισμένων οίκων υπόσχεται ένα πολύ ικανοποιητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια. Επίσης η πιθανώς μεγαλύτερη σειρά ασθενών στην Βόρειο Ελλάδα που υπεβλήθησαν σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, προσφέρει ασφαλή επιλογή σε νέους και μεσήλικες ασθενείς που ικανοποιούν τις ενδείξεις να διατηρήσουν την φυσιολογική άρθρωση του γόνατος για τουλάχιστον 10 επιπλέον χρόνια, πριν γίνει ολική αρθροπλαστική. Τα πλεονεκτήματα είναι η πιο φυσιολογική κινηματική του γόνατος και η αποφυγή αναθεωρητικής επέμβασης σε μικρή ηλικία. Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα στους ασθενείς μας προσφέρουν για τα ελληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα το πλέον ελάχιστο ποσοστό επιπλοκών (<1%).

Στους ασθενείς προσφέρεται μετεγχειρητικά ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό την ταχεία αλλά και ασφαλή μετάβασή τους στις προηγούμενες καθημερινές τους δραστηριότητες.