ΠΑΙΔΟ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Ορισμένες παιδο-ορθοπαιδικές παθήσεις απαιτούν χειρουργική θεραπεία, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις:

Για την επιτυχή χειρουργική θεραπεία απαιτούνται εξειδίκευση και εξοικείωση στο συγκεκριμένο πεδίο, επιμελής και λεπτομερής προεγχειρητικός σχεδιασμός, χρησιμοποίηση ειδικών παιδιατρικών χειρουργικών υλικών (υλικά διορθωτικής οστεοτομίας ισχίου και μηριαίου, συσκευές διατατικής οστεογένεσης).

Ο κ. Αλασεϊρλής ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το αντικείμενο λόγω της διδακτορικής του διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό τον Καθηγητή κ. Π.Ν. Σουκάκο. Έκτοτε και κατόπιν μετεκπαίδευσής του σε εξειδικευμένο αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh στις ΗΠΑ, έχει επιδείξει πλούσιο χειρουργικό έργο στις παιδο-ορθοπαιδικές παθήσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Λόγω της φύσης της παιδικής ηλικίας και των απαιτήσεων στην συμμόρφωση μετεγχειρητικά, θα πρέπει μετεγχειρητικά να προσφέρεται πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την επίβλεψη ειδικών.