ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Τραυματισμοί που αφορούν τα οστά (κατάγματα) αλλά και τα μαλακά μόρια (μύες – τένοντες, αρθρικός θύλακος, απονευρώσεις διαμερισμάτων), απαιτούν άμεση και σωστή αντιμετώπιση.

Δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά την αρχική αντιμετώπιση, ένα πλήθος μετατραυματικών παθήσεων επιβαρύνει τους ασθενείς καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή στις προηγούμενες επαγγελματικές και καθημερινές δραστηριότητες: καθυστερημένη πώρωση (delayed union), πώρωση σε πλημμελή θέση (malunion) και αποτυχίας πώρωσης καταγμάτων (non-union), παραμορφώσεις του άξονα του άκρου, ανισοσκελία, μετατραυματική δυσκαμψία, ρικνώσεις μυών και τενόντων, μετατραυματική αρθρίτιδα.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω παθήσεων απαιτείται εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορες σχετικές χειρουργικές τεχνικές:

Ο κ. Αλασεϊρλής διαθέτει μεγάλο βαθμό εμπειρίας και εξειδίκευσης στις ανωτέρω τεχνικές, όντας για αρκετά χρόνια Επιμελητής σε Ορθοπαιδική Κλινική του ΕΣΥ που εφημέρευε καθημερινά και υποδεχόταν μεγάλο αριθμό περιστατικών τραύματος, όπως και κατά την συνεργασία του με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα) και του Εξωτερικού (Μ. Βρετανία, ΗΠΑ), και κυρίως κατά την άσκηση ιδιωτικής ιατρικής.