Βιογραφικό

Αλασεϊρλής Δημοσθένης του Αρτεμίου

Τρέχουσες Θέσεις

ΑλλεςΤρέχουσες Θέσεις

Παρέλθουσες Θέσεις

Πεδία Χειρουργικού Ενδιαφέροντος – Χειρουργική Εμπειρία – Εξειδίκευση

Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία διεθνούς επιστημονικού κύρους εκδοτικών οίκων

Αξιοσημείωτες Χειρουργικές Τεχνικές