ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ

ΔΡ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΛΑΣΕΪΡΛΗΣ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Κινητό Τηλέφωνο: 6932207615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

EMAILS

ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ