ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΛΑΣΕΪΡΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ