ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ

Ο ιστότοπος μας βρίσκεται υπο κατασκευή, θα είμαστε σύντομα κοντά σας !!!

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

Ο ιστότοπος μας βρίσκεται υπο κατασκευή, θα είμαστε σύντομα κοντά σας !!!

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

Ο ιστότοπος μας βρίσκεται υπο κατασκευή, θα είμαστε σύντομα κοντά σας !!!

PROLOTHERAPY

Σε ελεύθερα ελληνικα, σημαίνει «Αναγεννητική Θεραπεία». Πρόκειται για την έγχυση διαφόρων παραγόντων με στόχο τραυματισμένους ή φθαρμένους ιστούς, όπως είναι ο αρθρικός χόνδρος, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι θύλακοι. Συνήθως χρησιμοποιούμε διάλυμα Dextrose και τοπικά αναισθητικά φάρμακα. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι η τοπική αύξηση ειδικών πρωτεϊνών, των αυξητικών παραγόντων (growth factors), που βοηθούν – […]

PRPS

Τα PRPs αποτελούν κλάσμα του πλάσματος που το παρασκευάζουμε την ίδια στιγμή από το αίμα του ίδιου του ασθενούς. Σε 15 λεπτά, και μετά από τοποθέτηση του δείγματος αίματος σε ειδική φυγόκεντρο, το πλάσμα είναι έτοιμο για έγχυση στην περιοχή του σώματος που πάσχει. Περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες […]