ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μια εντελώς διαφορετική και πρωτοπόρα προσέγγιση στην χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, με σημαντικά οφέλη για τον ασθενή. Η διαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος σε αντίθεση με την συνήθη, ολική αρθροπλαστική, εστιάζει στην αντικατάσταση μόνον του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης (Εικόνα 1), χωρίς να θυσιάζονται τα υπόλοιπα υγιή τμήματα του γόνατος (Εικόνα 2).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου είναι πολλά και μεταφράζονται σε μια σειρά σημαντικών ωφελειών για τον ασθενή, σε σύγκριση με αυτές που επιφυλάσσει η κλασική ολική αρθροπλαστική. Έτσι η διαμερισματική αρθροπλαστική συνοδεύεται από:

Με τη νέα αυτή προσέγγιση:

ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ

Η συγκεκριμένη επέμβαση ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το αυξημένο σωματικό βάρος δεν αποτελεί πλέον περιοριστικό παράγοντα, ενώ, αν και η αρχική ένδειξη της συγκεκριμένης επέμβασης αφορούσε σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (55 – 65 έτη), πλέον εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικίες. Με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις έχει υπολογισθεί διεθνώς ότι περίπου 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος θα μπορούσαν να απολαύσουν τα οφέλη της διαμερισματικής αρθροπλαστικής.

To Kέντρο Διαμερισματικής Αρθροπλαστικής Γόνατος του Kυανού Σταυρού–Euromedica Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί τα νεότερα και πιο εξελιγμένα παγκοσμίως μοντέλα διαμερισματικής αρθροπλαστικής, ενώ προσβλέπει και στον εξοπλισμό της με τις νεότερες γενιές τεχνολογικής υποβοήθησης (Robotic Knee), καθώς οι λύσεις που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα δεν κατάφερναν να ξεπεράσουν τα πολλαπλά σημεία ελέγχου που προσφέρουν ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η εμπειρία της χειρουργικής τέχνης.

Το Κέντρο Διαμερισματικής Αρθροπλαστικής Γόνατος του Kυανού Σταυρού– Euromedica Θεσσαλονίκης λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ορθοπαιδικού Χειρουργού Δρ. Δημοσθένη Αλασεϊρλή, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί επί μακρόν στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου UPMC του Pittsburgh των ΗΠΑ και διεκδικεί από το 2004, οπότε εφάρμοσε την συγκεκριμένη τεχνική, την πρωτιά στον αριθμό περιπτώσεων που έχει αντιμετωπίσει στην Ελλάδα.