ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Πρωτοποριακή εφαρμογή της θερμογραφίας για την εντόπιση των χαρακτηριστικών διαταραχών της βάδισης.

Η μέθοδος είναι ικανή να αποτυπώσει οποιαδήποτε απόκλιση από την φυσιολογική φόρτιση του πέλματος τόσο σε στάση, όσο και κατά την βάδιση. Είναι μάλιστα σε θέση να διαγνώσει σε πολύ πρώιμα στάδια καταστάσεις που προς το παρόν είναι ανώδυνες, αλλά μελλοντικά θα δημιουργήσουν συμπτώματα και πόνο.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η παράλληλη δυνατότητα ελέγχου ολόκληρου του σώματος, ώστε να εντοπίζονται και άλλες αιτίες που οδηγούν σε διαταραχες βάδισης, η ευκολία της μεθόδου χωρίς να ενοχλούνται τα παιδιά από εφαρμογη εξαρτημάτων και η μηδενική έκθεση του εξεταζόμενου παιδιού σε ακτινοβολία.