ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΑΔΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Λεπτομερής μελέτη διαταραχών της βάδισης σε παιδιά με εξαιρετικά συγχρονο εξοπλισμό.

Βασίζεται σε ταυτόχρονη χρηισμοποίηση ειδικά εξοπλισμένου ευαίσθητου διαδρόμου Zebris, με εφαρμογή επιδερμικού ηλεκτρομυογραφήματος που δεν ενοχλεί καθόλου τα παιδιά και λήψη βιντεσκόπησης σε οποιαδήποτε επιθυμητή λήψη.

Ανιχνεύονται με μεγάλη λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι της βάδισης, διαταραχές των δυνάμεων που ασκούνται στα πέλματα, διαταραχές στους άξονες των κάτω άκρων και μεταβολές στην μυϊκή δύναμη και συνέργεια των μυϊκών ομάδων.

Με την ανάλυση, συντάσσεται λεπτομερές πόρισμα, με σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται.